Tin tức chung

THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TRUY CẬP KHÓA TẬP HUẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP (LMS)

THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TRUY CẬP KHÓA TẬP HUẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP (LMS)

Bởi Admin User -
Số câu trả lời: 0

Thực hiện Kế hoạch số 745/KH-ĐHĐL của Trường Đại học Đà Lạt về việc tập huấn sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) từ ngày 12/08/2021 đến ngày 14/08/2021, quý Thầy/Cô truy cập khóa học tại địa chỉ sau https://lms.dlu.edu.vn/course/view.php?id=20 để tham gia tập huấn.