SHCD BỔ SUNG

- Sinh viên thực hiện làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân bổ sung

+ Thời gian: Từ 18h00 đến 19h30, ngày 23/12/2022

+ Hình thức: Trắc nghiệm

- Đề thi gồm có 60 câu hỏi về các lĩnh vực Đào tạo, Công tác sinh viên, Đoàn - Hội, Thư viện, Lý luận chính trị, Pháp luật. Sinh viên lựa chọn 1 phương án đúng nhất.

-  Sinh viên chỉ "Đạt" khi có tổng số điểm >=7.0

- Tất cả các lý do về kỹ thuật (lỗi không truy cập được LMS, đang làm mà mất điện, mất sóng wifi, tự động gửi bài khi chưa kết thúc.....) sẽ không được chấp nhận. Sinh viên sẽ phải học lại và thi lại.

Giáo viên: Pham Hong Hai