GDTC1(ĐIỀN KINH)-K45- GV ĐẬU ANH TUẤN

Học phần GDTC1(Điền kinh)  trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời và phát triển môn Điền kinh, tác dụng của tập luyện Điền kinh; kỹ thuật và phương pháp tập luyện một số môn Điền kinh, Luật Điền kinh,

Giáo viên: Dau Anh Tuan