MÔN QUỐC PHÒNG AN NINH 4 LỚP QTK44B-CLC

Giúp sinh viên hình thành các kỷ năng sinh hoạt củng như chiến đấu.

Giáo viên: Vu Dinh Son