BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 4 KTK44A

Giúp sinh viên nắm được kỷ năng cơ bản về sử dụng các loại vũ khí thông thường và cách vận dụng linh hoạt vào chiến đấu

Giáo viên: Vu Dinh Son