HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 4

GIÚP SINH VIÊN NẮM ĐƯỢC CÁC KIẾN THỨC VỀ KỶ NĂNG CỦNG NHƯ HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ PHỤC VỤ CÔNG TÁC VÀ CHIẾN ĐẤU

Giáo viên: Vu Dinh Son