LUẬT NGÂN HÀNG- LH22B2A10, LHK46A10, LLT46A10TC

Luật ngân hàng là môn học bắt buộc, cung cấp cho học viên, sinh viên những kiến thức lý luận pháp lý cơ bản và pháp luật thực định về hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, hoạt động ngoại hối; qua đó, giúp người học hiểu, vận dụng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn hoạt động ngân hàng và quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.

Giáo viên: Phạm Tùng