EXTRA SUBJECT

Môn học cung cấp cho sinh viên những tình huống mô phỏng với thực tế công việc, các hoạt động học tập thực tế, các chủ đề, bài đọc về kiến thức du lịch, văn hóa, phong tục, tâp quán  nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức du lịch cần thiết. Thông qua 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết sinh viên được tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng hướng dẫn nhằm làm quen và thực hành tiếng Anh trong viêc hướng dẫn khách.

Giáo viên: Dang Thi Ngoc Tram