Liều lượng học_HN4204

cườiLiều lượng bức xạ ion hóa là 1 môn học về các phương pháp và thiết bị đo liều bức xạ, nhằm chỉ ra liều lượng của các loại bức xạ ion hóa tại các vị trí cần quan tâm tại những thời điểm khác nhau.

cườiKhi xác định được chính xác liều lượng và dựa vào các tiêu chí an toàn bức xạ ion hóa, chúng ta sẽ xác định được mức độ nguy hiểm của các tác động của bức xạ hạt nhân đối với cơ thể con người nhằm tìm ra những giải pháp ngăn chặn thích hợp.

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

1.Biết và xác định được mức độ nguy hiểm của các loại bức xạ ion hóa.
2.Hiểu được ưu và nhược điểm của các loại bức xạ ứng dụng trong đời sống.
3.Nhận biết được mức độ nguy hiểm bức xạ của 1 số loại đồng vị phóng xạ thường dùng trong các phòng thí nghiệm (tính toán và xác định được bằng dụng cụ).
4.Nhận biết và đánh giá được thông tin về mức độ nguy hiểm của suất liều bức xạ tại các cơ quan sử dụng nguồn phóng xạ: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.
5.Biết cách bảo vệ chống lại ảnh hưởng của bức xạ ion hóa.
Giáo viên: Pham Dang Quyet

Quang học - Trần Ngọc Diệu Quỳnh

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành sư phạm Vật lý những kiến thức cơ bản về quang hình học, quang học sóng và quang học lượng tử.