GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 4 GV VŨ ĐÌNH SƠN

Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về quân sự để vận dụng vào thi đấu củng như chiến tranh.

Teacher: Vu Dinh Son

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 3 LỚP XÃ HỘI. GV VŨ ĐÌNH SƠN

giúp sinh viên nắm được kiến thức về điều lệnh và các chế độ sinh hoạt học tập lao động của quân nhân.

Teacher: Vu Dinh Son