Tin tức chung

THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ TRUY CẬP KHÓA TẬP HUẤN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP (LMS)

by Admin User -

Thực hiện Kế hoạch số 745/KH-ĐHĐL của Trường Đại học Đà Lạt về việc tập huấn sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) từ ngày 12/08/2021 đến ngày 14/08/2021, quý Thầy/Cô truy cập khóa học tại địa chỉ sau https://lms.dlu.edu.vn/course/view.php?id=20 để tham gia tập huấn.